AlcoSense Pro Support

Denna sidan innehåller grundläggande supportinfo och FAQ för AlcoSense Pro. Om du har en fråga som inte är besvarad nedan, tveka inte att kontakta oss.

Nedladdningar

Felsökning och FAQ

Jag har fått en positiv läsning men har inte druckit alkohol

Detta kan vara orsakat av att testet gjordes inom 10 minuter efter man ätit stark mat, använt tandvårdsprodukter, tuggummi eller om man rökt. I vissa fall kan detta också vara orsakat av att kroppen släpper ut aceton eller ketoner som släpps ut när kroppen metaboliserar acetoacetater. Detta kan öka om man använder vissa mediciner eller vid vissa sjukdomar, vanligast vid diabetes. En frisk kropp kan också skapa dessa substanser emellanåt, det är vanligast att detta sker om du är på en lågkolhydratkost som Atkins, LCHF eller liknande. Om du upplever detta problem, var god kontakta oss.

Jag försöker göra ett alkoholtest men kan inte få det att fungera

Detta kan bero på att du blåser för hårt eller inte hårt nog eller att du inte blåser i munstycket tillräckligt länge. Om du blåser fel kommer produkten visa vad som gått fel på displayen. Om du fortfarande upplever problem, kontakta oss för assistans.

Jag har gjort två test med alkomätaren och har fått olika resultat

Detta är väntat av olika anledningar. Det första testet du tar är det mest korrekta, om du gör ett andra test inom några minuter av det första har inte alkoholnivån i dina lungor hunnit stabilisera sig sedan det första testet, vilket orsakar en annorlunda läsning av det andra testet. Om du nyligen har druckit alkohol kan också din blodalkoholnivå ändras snabbt inom några minuter. Brittisk lag tillåter för 15% skillnad i efterföljande läsningar. Detta är orsaken till att du bör använda alkoholmätaren tidigast 90 minuter efter du druckit eller helst nästa morgon.

Detta är också orsaken till att du inte kan använda en människa för att testa precisionen av två olika alkoholmätare efter varandra, så du kan förvänta dig olika läsningar av samma anledning. Tester kan bara göras med hjälp av godkända alkohol simulatorer.

Min produkt varnar “Saturation lockdown”

Detta är orsakat av att en onormalt hög mängd alkohol blivit blåst. Detta sker oftast om man gör ett alkotest efter man precis druckit en alkoholhaltig dryck och det finns alkoholrester kvar i munnen. Detta överbelastar sensorn och kan påverka den att läsa resultaten inkorrekt under tiden sensorn återhämtar sig. För din säkerhet stoppar produkten dig från att utföra fler test innan produkten är återhämtad. Efter detta bör din produkt fungera som vanligt igen.

Min produkt varnar “Kalibrering utgånget” eller “Kalibrera nu”

12-månaders intervallen för kalibreringen är på väg att gå ut eller redan har gått ut. Om kalibreringen har gått ut kan läsningar gjorda vara otillförlitliga.Var god att kontakta oss för att kalibrera alkoholmätaren eller beställ en kalibrering online. Våra kontaktuppgifter kan hittas på baksidan av manualen.

Jag har gjort flera test i snabb följd och har fått konstigt resultat

Detta kan orsakas av lagrad kondens från andedräkten i alkoholmätaren, detta kan ibland orsaka tillfälliga felaktiga läsningar tills kondensen har avdunstat. Detta kan påverka alla alkomätare, inklusive de som polisen använder. För att undvika detta låt minst 3 minuter passera mellan testerna och utför inte mer än 10 tester på en timme, och inte mer än 30 tester på 24 timmar. Använd alltid ett nytt munstycke för varje test. Om du upplever detta problem bör kondensen avdunsta inom 2 timmar i normal rumstemperatur och sedan bör alkomätaren återvända till normalt tillstånd.

För andra frågor ring oss på 09 4245 4704.